Yunik Spärrgrund 0,75 L Vit

Yunik Spärrgrund 0,75 L Vit

Produktbeskrivning: Yunik Spärrgrund är en vattenbaserad isolerande akrylatgrundfärg för väggar och tak. Den verkar snabbt och effektivt.

Produktanvändning: Yunik Spärrgrund har bra isolerande egenskaper mot genomslag från vattenlösliga färgämnen som ex. nikotin och vattenskador. Spärrgrund är snabbtorkande och kan övermålas efter 4-5 timmar med Yuniks vattenburna färger.

Före behandling: Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt och vatten. Obehandlad puts och betong samt lätt smetande eller sugande ytor grundas först med Yunik Puts- och murgrund.

Vid behandling: Appliceras 1-2 ggr med pensel, rulle eller spruta. Vid mycket kraftigt genomslag kan 2 strykningar vara nödvändig. Appliceringstemperaturen skall vara minst 10oC och luftfuktigheten får inte överstiga 70%. Skall inte förtunnas eller brytas, då den spärrande effekten kan försämras.

Färgåtgång: Ca 8 m2/l Torktid
Dammtorr: Ca ½ timma
Övermålningsbar: 4-5 timmar
Genomhärdad: Flera dygn vid 23oC, 60% RF
Förtunning: Används oförtunnad
Rengöring av verktyg: Vatten och målartvätt
Förvaring: Frostfritt i tättslutande emballage
Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Pris: 195 kr