Yunik Klarlack V20 0,75 L

Yunik Klarlack V20 0,75 L

Produktbeskrivning: Yunik Klarlack V är en vattenburen akrylatlack. Den är luktsvag, färglös och den gulnar ej. Man erhåller en robust yta som är lätt att rengöra.

Produktanvändning: Används inomhus till främst ljusa träsorter, där man önskar bevara träets ljusa utseende. Kan inte användas på golv.

Före behandling: Omröres noggrant före användning. Underlaget skall vara rent, torrt och fast och fritt från fett, vax och såparester. Tidigare lackade ytor mattslipas med fint slippapper. Var noggrann med att avlägsna slipdamm, annars kan ytan bli knottrig. Tvätt före målning utföres med målartvätt. Vid behandling: Påför 2-3 lager lack med flat lackpensel i träets längdriktning. Bör slipas med ett fint slippapper mellan strykningarna. Lacken är vitaktig i emballaget, men blir klar vid torkning. Kan inte överlackas med lacknaftaburen lack. Appliceringstemperaturen skall vara minst 10°C och luftfuktigheten får ej överstiga 80 %.

Tekniska data:
Densitet: Ca 1,05 kg/l
Glans: Halvmatt och halvblank
Torrhalt: Ca 24 vikt % - halvmatt, Ca 23 vikt % - halvblank Färgåtgång: 9-11 m2/l, beroende på underlag och påföringsmetod.
Torktid Dammtorr: Ca 1 timmar
Övermålningsbar: Ca 4 timmar (2 lager) Ca 18 timmar (3 lager) Genomhärdad: 2-3 dygn vid 23oC/ 60%RF
Förtunning: Används oförtunnad
Rengöring av verktyg: Vatten och därefter med målartvätt Förvaring: Frostfritt i tättslutande emballage
Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga lack från verktygen före rengöring i vatten. Flytande lackrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Pris: 189 kr