Yunik Vitbets 3 L

Yunik Vitbets 3 L

Produktbeskrivning: Yunik Vitbets är en matt vattenburen bets, som ger ett laserat, vittonat utseende. Är luktsvag och gulnar ej.

Produktanvändning: Inomhus till väggpanel och annat trä där man önskar ett vittonat, matt utseende. Kan användas på obehandlat eller tidigare behandlat trä.

Före behandling: Omröres noggrant före användning. Underlaget skall vara rent, torrt och fast och fritt från fett, vax och såparester. Var noggrann med att avlägsna slipdamm, annars kan ytan bli knottrig. Tvätt före målning görs med målartvätt. Vid behandling: Läggs på med pensel, 2-3 brädor åt gången i hela brädans längdriktning. Lägg på ett jämnt skikt. Målningstemperaturen skall vara minst 10oC och luftfuktigheten får ej överstiga 80%.

Tekniska data:
Densitet: Ca 1,2 kg/l
Glans: Matt
Torrhalt: Ca. 39,6 vikt % F
ärgåtgång: 10-15 m2/l, beroende på underlag och påföringsmetod.
Torktid Dammtorr: Ca 2 timmar
Övermålningsbar: Ca 4 timmar vid 23oC/ 60%RF
Förtunning: Används oförtunnad
Rengöring av verktyg: Vatten och därefter med målartvätt Förvaring: Frostfritt i tättslutande emballage
Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Pris: 349 kr