Yunik Grundfärg Tak & Vägg 10L

Yunik Grundfärg Tak & Vägg 10L

Produktbeskrivning: Yunik Grundfärg Tak & Vägg är en helmatt stark, fyllig färg för grundmålning av tak och väggar inomhus.

Produktanvändning: Används som grundmålning av främst glasfiberväv, glasfilt men även till puts, betong, gipsskivor före färdigmålning med andra Yunik produkter. Den fungerar även som en helmatt färdigstrykningsfärg.

Före behandling: Underlaget skall vara rent, torrt och väl bundet. Glasfiberväv och Glasfilt skall vara korrekt uppsatt och ha torkat. Vid behandling: Påföres 1-2 ggr med pensel, rulle eller spruta. Kan vid sprutmålning förtunnas 5-10% med vatten. Målningsstemperaturen skall vara minst 10oC och luftfuktigheten får ej överstiga 80%.

Tekniska data:
Densitet: Ca 1,5 kg/l.
Glans: 3, helmatt
Torrhalt: Ca 54 vikt%
Färgåtgång: 6 m2/l pr. behandling beroende på underlag och påföringsmetod.
Torktid Dammtorr: Ca 1 timma
Övermålningsbar: Ca 4 timmar
Genomhärdad: Flera dygn vid 23oC, 60% RF
Förtunning: Vatten, vid sprutning 5-10%, men används normalt oförtunnad.
Rengöring av verktyg: Vatten och målartvätt
Förvaring: Frostfritt i tättslutande emballage
Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Pris: 706 kr