Yunik Spärrgrund Tak & Vägg 3 L Vit

Yunik Spärrgrund Tak & Vägg 3 L Vit

Produktbeskrivning: Yunik Spärrgrund Tak & Vägg vit är en vattenbaserad spärrande akrylatfärg för väggar och tak. Den har bra isolerande egenskaper mot genomslag från vattenlösliga färgämnen. Den ger en helmatt och slitstark yta.

Produktanvändning: Användes inomhus på tak och väggar där det finns risk för genomslag från vattenlösliga färgämnen som t ex nikotin och fuktskador. Kan användas både som grundfärg och färdigstrykningsfärg eller bara som grundfärg innan färdigmålning med annan Yunikfärg i valfri glans. Skall inte användas på träytor.

Före behandling: Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt och vatten. Vid målning på puts och betong samt på sugande och kritande ytor rekommenderas grundning med Yunik Puts- och murgrund.

Vid behandling: Appliceras 1-2 ggr med pensel, rulle eller spruta. Kan vid behov övermålas med Yuniks tak och väggfärger i önskad kvalitet. På kraftigt nikotin eller fuktskadade ytor rekommenderas 2 strykningar. Målningstemperaturen skall vara minst 10oC och luftfuktigheten får ej överstiga 80%.

Tekniska data:
Densitet: Ca 1,5 kg/l
Glans: Ca 2, helmatt
Torrhalt: 66 vikt%
Färgåtgång: Ca 8 m2/l
Torktid Dammtorr: Ca 1 timma
Övermålningsbar: Ca 6 timmar
Genomhärdad: Flera dygn vid 23oC, 60% RF
Förtunning: Används oförtunnad
Rengöring av verktyg: Vatten och målartvätt
Förvaring: Frostfritt i tättslutande emballage
Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Pris: 495 kr