Yunik Tak/Väggfärg 3 3 L

Yunik Tak/Väggfärg 3 3 L
Yunik Tak/Väggfärg 3 3L 

Produktbeskrivning: Yunik Tak och Väggfärg 3 är en akrylatfärg som ger en vacker helmatt yta. God täckkraft och vidhäftning. Man erhåller en tvättbar yta som är lätt att rengöra.

Produktanvändning: Lämplig inomhus till väggar och tak av betong, puts, tapet, glasväv eller filt, där det ställs mindre krav på slitstyrka ock tvättbarhet.

Före behandling: Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Rengöring före målning utföres med målartvätt och därefter med vatten. Eventuella skador repareras. Hål och sprickor spacklas. Vid målning på starkt sugande och kritande underlag, rekommenderas grundning med Yunik Puts- och murgrund. Fläckar från vatten eller nikotin grundas med Yunik Spärrgrund. Ny glasfiberväv och filt grundas med Yunik Bärgrund.

Vid behandling: Yunik Tak och Väggfärg 4 appliceras 2 gånger med ca två timmars intervall. Kan förtunnas upp till 10 % med vatten vid första strykningen. Andra strykningen sker oförtunnad. Appliceras med pensel, roller eller spruta. Appliceringstemperaturen skall vara minst 10°C och luftfuktigheten får inte överstiga 80 %.

Tekniska data:
Densitet: Ca 1,5 kg/l
Glans: Ca 4, helmatt
Torrhalt: Ca 54 vikt %
Färgåtgång: 8-10 m2/l, beroende på underlag och påföringsmetod.
Torktid Dammtorr: Ca 1 timma
Övermålningsbar: Ca 2 timmar
Genomhärdad: Flera dygn vid 23°C och normal luftfuktighet (60 %)
Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg: Vatten och målartvätt
Förvaring: Frostfritt
Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.
Tips och goda idéer: Vi rekommenderar att först pröva produkten på en mindre yta.  Avbryts måleriarbetet kan verktygen med fördel förvaras i lufttät påse för att förhindra uttorkning.

Pris: 189 kr