Yunik Takfärg 2 Reflexfri 3 L Vit

Yunik Takfärg 2 Reflexfri 3 L Vit

Produktbeskrivning: Yunik Takfärg PVA är en helmatt latexfärg som ger en reflexfri yta. Den har också betydligt bättre egenskaper vid reparationsarbete än andra takfärger.

Produktanvändning: Användes till tak och väggar inomhus där man önskar en reflexfri och matt yta.

Före behandling: Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Rengöring före målning utföres med målartvätt. Vid målning på starkt sugande och kritande underlag, rekommenderas grundning med Yunik Puts- och murgrund. Fläckar från vatten eller nikotin grundas med Yunik Spärrgrund.

Vid behandling: Appliceras med pensel, roller eller spruta. Målningstemperaturen skall vara minst 10oC och luftfuktigheten får ej överstiga 80%.

Tekniska data:
Densitet: Ca 1,4 kg/l.
Glans: Ca 3, helmatt
Torrhalt: Vikt%: Ca 55
Färgåtgång: Ca 7m2/l pr behandling
Torktid Dammtorr: Ca 2 timmar
Övermålningsbar: Ca 4 timmar
Förtunning: Vatten, användes vanligtvis oförtunnad Rengöring av verktyg: Vatten och därefter med målartvätt
Förvaring: Frostfritt i tättslutande emballage Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Pris: 285 kr