Yunik Våtrumsfärg 3 L

Yunik Våtrumsfärg 3 L

Produktbeskrivning: Yunik Våtrumsfärg är en vattenbaserad våtrumsfärg baserad på ett speciellt akrylbindemedel. Används som toppfärg på Yunik Våtrumsgrund. Skyddar mot mögel och smuts.

Produktanvändning: Används på väggar och tak i våtutrymmen. Används dessutom på ytor där det ställs höga krav på slitstyrka. Före behandling: Underlaget skall vara grundmålat med Yunik Våtrumsgrund som torkat 3-8 timmar.

Vid behandling: Färgen appliceras med pensel eller rulle. Påföres 2 ggr med 18 timmars intervall. Var noggrann med att stryka ut färgen jämnt över underlaget. Appliceringstemperaturen skall vara minst 10°C och luftfuktigheten får inte överstiga 80 %.

Tekniska data:
Densitet: Ca 1,2 kg/l
Glans: 30
Torrhalt: Ca 48 vikt%
Färgåtgång: 5-7 m2/l pr behandling
Torktid Dammtorr: Ca 3 timma
Övermålningsbar: Ca 18 timmar vid 23oC/ 60%RF Förtunning: Vatten, men används normalt oförtunnad Rengöring av verktyg: Vatten
Förvaring: Frostfritt i tättslutande emballage. Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Pris: 585 kr