Yunik Lättspackel Fin 10 L

Yunik Lättspackel Fin 10 L
Väggspackel

Yunik Lättspackel, Fin är ett lätt, finkornigt spackel. Lämpligt när man målar direkt på den spacklade ytan.

Användning: Inomhus för spackling av betong, puts, tidigare målade ytor och lättbetong. Endast för användning i torra utrymmen.

Innan behandling: Underlaget ska var rent, torrt och fast.

Applicering: Appliceras med bredspackel. Grundas med Yunik Puts- och murgrund innan vidare behandling. Vid slipning använd skyddsglasögon och dammfilter.

Kulör: Ljusgrå

Torktid: Övermålnings- och slipbar: 24 timmar.
Genomhärdat: Flera dygn

Materialåtgång: 0,5-2 m2 liter pr. behandling.

Rengöring av verktyg: Vatten

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl förslutet.

Pris: 299 kr