Yunik Lättspackel Grov 10 L

Yunik Lättspackel Grov 10 L

Yunik Lättspackel, Grov är en grovkorning spackelmassa. Har mycket hög fyllförmåga och kan spacklas i tjocka lager.

Användning: Används inomhus i torra utrymmen för spackling av puts, betong, lättbetong och tidigare målade ytor m.m. Kan användas till såväl fläck- som bredspackling. Säkrar god vidhäftning och lätt slipbar.

Innan behandling: Undrlaget ska vara vara rent, torrt och väl bundet. Rengöring av underlaget utföres med målartvätt och rent vatten.

 

 

Pris: 265 kr