Yunik Metallprimer 0,75 L Grå

Yunik Metallprimer 0,75 L Grå
Mettallprimer

Produktbeskrivning:
Yunik Metallprimer är en grundfärg med tillsats av zinkfosfat som rosthämmande pigment.

Produktanvändning:
Användes till ny- och ommålning på förzinkade ytor, inom och utomhus. Också lämplig som rostskyddsgrund på väl rengjort järn och metall. Går även att använda som grundfärg på väl rengjord aluminium.
 
Före behandling:
Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Var noga med att få bort olja och fett från ytan som skall behandlas. Rengör med målartvätt. Rost avlägsnas genom slipning eller stålborstning. Blanka ytor mattslipas. Omröres väl före användning.

Vid behandling:
Färgen appliceras med pensel eller spruta. Applicera 2 skikt metallprimer och 2 skikt alkyd eller akrylatfärg. Målningstemperaturen skall vara minst 10oC och luftfuktigheten får ej överstiga 80%.

Tekniska data:
Densitet: Ca 1,4 kg/l.
Torrhalt: Ca 65 vikt%
Färgåtgång: 6-8 m2/l
Torktid Dammtorr: Ca 2 timmar.
Övermålningsbar: Ca 12 timmar vid 23oC, 60% RF
Förtunning: Universalförtunning
Rengöring av verktyg: Universalförtunning och därefter målartvätt.
Förvaring: Frostfritt i tättslutande emballage.
Miljöinformation: Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Pris: 281 kr