Yunik Rostprimer 0,75 L Vit

Yunik Rostprimer 0,75 L Vit
Rostprimer

Produktbeskrivning:
Yunik Rostprimer är en alkydolje-grundfärg för målning på järn och metall med zinkfosfat som rostskyddshindrande pigment.

Produktanvändning:
Används på järn och metall före färdigmålning, inom- och utomhus. Kan övermålas med Yuniks färger, såväl alkyd som akrylatfärger i önskad glans.

Före behandling:
Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Rengöring utföres med målartvätt och vatten. Lös färg, rost och svetshud avlägsnas med slipning eller stålborstning. Blanka ytor mattslipas. Omröres noggrant innan användning.

Vid behandling:
Appliceras minst 2 gånger med pensel. Yunik Rostprimer skall målas samma dag som man rengjort ytan. För att uppnå ett effektivt rostskydd skall man applicera 2 lager rostprimer samt 2 lager Yunik alkydfärg eller akrylatfärg. Målningstemperaturen skall vara minst 10oC och luftfuktigheten får ej överstiga 80%.

Tekniska data:
Densitet: Ca 1,5 kg/l.
Torrhalt: Ca 74 vikt%
Färgåtgång: 10-12 m2/l
Torktid Dammtorr: Ca 4 timmar
Övermålningsbar: Ca 12 timmar, vattenspädbara färger: 48 timmar.
Genomhärdad: Flere dygn. vid 23oC, 60% RF
Förtunning: Alifatisk lacknafta
Rengöring av verktyg: Lacknafta och därefter målartvätt.
Förvaring: Frostfritt i tättslutande emballage
Miljöinformation: Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Pris: 281 kr