Yunik Utegrund 3 L Vit

Yunik Utegrund 3 L Vit
Utegrund

Produktbeskrivning:
Yunik Utegrund är en fet alkydoljegrundfärg för utomhusbruk på trä. Den motverkar fuktinträngning och säkrar vidhäftning av efterföljande behandling.

Produktanvändning:
Används som grundfärg utomhus på obehandlat bart trä eller impregnerat trä. Används främst som grundfärg innan täckmålning med vattenburna akrylat- eller akryloljefärger. Kan inte användas på målade eller lackade ytor.

Före behandling:
Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Nytt och bart trä grundas med Yunik Grundolja. Tidigare målade ytor rengöres med Fasad & Mögeltvätt.

Vid behandling:
Färgen appliceras med pensel eller spruta. Var speciellt noggrann vid ändträ och skarvar. Kan förtunnas max 10% (lacknafta) Appliceringstemperaturen skall vara minst 10°C och luftfuktigheten får inte överstiga 80 %. Träfuktigheten bör ej överstiga 15% vid behandlingstillfället. Tänk på att Yunik Grundolja bör övermålas inom 7 dagar med Yunik Utegrund för att man skall få ett starkt skydd.

Tekniska data:
Densitet: Ca 1,4 kg/l
Glans: Matt
Torrhalt: Ca 77 vikt %
Färgåtgång: 6-8 m2/l, beroende på underlag och påföringsmetod.
Torktid Dammtorr: Ca 4 timmar
Övermålningsbar: Ca 24 timmar vid 23oC/ 60%RF
Förtunning: Max 10% alifatisk lacknafta
Rengöring av verktyg: Lacknafta och därefter med målartvätt
Förvaring: Frostfritt i tättslutande emballage
Miljöinformation: Flytande färgrester och tvättvätska utgör miljöfarligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Pris: 497 kr