Gräsvård med Klippo


Här nere följer lite tips på hur du kan få en bättre gräsmätta hemma. Tipset är hämtat från vår leverantör www.klippo.se hemsida.

Gräsvård med Klippo

Det är många som drömmer om att få den perfekta gräsmattan och det krävs en hel del arbete och underhåll för att den skall hållas fin och beständigt fri från ogräs och andra inkräktare. Här nedan följer några tips om hur du får en vacker och hållbar gräsmatta.

Vårstädning

I vår när gräsmattan har torkat upp efter vintern är det dags att komma igång med vårstädningen av tomten. Så snart gräsmattan väl har torkat upp är det många som skyndar sig att räfsa bort dött gräs, gamla löv, grenar och annat som ligger kvar och dolts av snön. Men var försiktig med räfsningen. Även om man tycker gräsmattan ser grå och död ut, så är det bra att vänta med att räfsa tills den blivit ordentligt grön .

Vertikalskärning

Ett, för gräsmattan, ännu bättre sätt att vårstäda gräsmattan, är att vertikalskära den. Detta sker bäst när gräset kommit ordentligt igång att växa (när man klippt 1-2 ggr), men innan marken blivit för torr och hård. Man skall inte låta vertikalskäraren arbeta för djupt utan bara i ytskiktet. Man blir lika förvånad varje år, när man ser hur mycket torrt och dött material som dras upp ur gräsmattan. Vertikalskärningen gör nytta på flera sätt: Dels drar man upp mossan, dels drar man upp dött material som ligger i ytan och framförallt får rötterna luft. Får man luft i ytskiktet så trivs inte mossan och man ökar gräsets konkurrenskraft mot mossa och ogräs. Gödsla gärna gräsmattan ett par veckor före vertikalskärningen. När man vertikalskurit och städat upp efter är det ett utmärkt tillfälle att hjälpså gräs om det behövs.

Gödsling

Utgångspunkten för gödslingen är att det är bättre med lite och ofta än mycket och sällan. Första gödslingen sker lämpligen när gräset börjar vakna på våren. Det tar nämligen någon vecka innan gödningen kan tas upp av gräset. En annan sak man bör tänka på är att det bör vara fuktigt i marken när man gödslar. Gödningen behöver fukten för att bli tillgängligt för gräset. Gräset bör gödslas ca 3 – 4 ggr om året, beroende på hur lång säsongen är. Man bör försöka undvika att gödsla precis före torrperioder och inte heller för sent på säsongen. Lämpligt är att använda ett sk NPK-gödselmedel med hög halt av kväve. Kvävet bör vara av både nitrattyp och ammoniumtyp. Det förstnämnda är mer snabbverkande och det senare tar längre tid för att bli tillgängligt för gräset. Gödslingen ökar gräset konkurrenskraft mot ogräs och mossa. En vanlig missuppfattning är att man får klippa mer om man gödslar. Sanningen är att man får klippa nästan lika mycket ändå, men det är istället ogräset som växer.

Klippning

Det är viktigt att inte klippa gräset för lågt de första gångerna på säsongen utan låta gräsmattan först få hämta sig efter vintern. Under den första delen av säsongen växer gräsmattan mest och då bör den klippas 1-2 gånger i veckan. När den riktiga sommarvärmen kommer minskar tillväxten, och då behöver gräsmattan inte klippas lika ofta. Under de varmaste sommarmånaderna växer gräset knappt alls. Efter sommaren tilltar tillväxten igen för att sedan reduceras under hösten och slutligen avta helt när frosten kommer. Om man får mossa i gräsmattan bör man använda en vertikalskärare och tillföra näring. Vertikalskäraren tar bort mossan och skär av gräsets rötter vilket gör att gräsmattan får luft och återhämtar sig. Mossa beror oftast på att gräset inte fått tillräckligt med luft och näring.

Klipphöjd

Det är viktigt att inte klippa mer än en tredjedel av grässtråets höjd åt gången. Korta gräsmattor är känsligare för slitage och uttorkning, därför bör man inte klippa gräsmattor kortare än 4 cm. Kortare höjd kallas för ”paradgräsmatta” och den måste vattnas oftare, dessutom bör man undvika att gå på den. En låg klipphöjd ökar också slitaget på klippaggregatet och risken för skador genom stenslag. Det är även bra att undvika att klippa gräsmattan när det är som varmast och soligast ute då gräsmattan är känslig.

Snittyta

Det är viktigt att ha välslipade gräsklipparknivar när man klipper gräsmattan. Om gräsets snittyta är skarp minskar risken för såväl uttorkning som sjukdomsangrepp, jämfört med om snittytan är oskarp och fransig då grässtrået riskerar att dö. Detta på grund av att sjukdomar lättare angriper gräset, vilket i sin tur medför att gräsmattan blir brun och ogräs får fritt spelrum. En bra snittyta uppnås med skarpa knivar.

Bevattning

Om gräsmattan är frisk och grön behöver vi i Sverige normalt ingen eller liten vattentillförsel. Regnar det inte alls under en längre period bör gräsmattan vattnas cirka två gånger per vecka och då ges en rejäl rotblöta. Att vattna ofta och lite är förödande för gräset eftersom rötterna då går grundare. För att undvika onödig avdunstning bör gräsmattan bevattnas på kvällen eller natten. Genom att öka klipphöjden och alltid se till att klippa med skarpa knivar kan man minska risken för uttorkning av gräset. Tecken på uttorkning är att gräset får en grågrön färg och därefter gulnar.