Boracol Special 1L

Boracol Special 1L

Boracol Special 1L

Mot mögel inomhus. Appliceras med pensel eller roller. Får ej sprutas. Endast för behandling av trä inomhus. Brukslösning, spädes ej. Åtgång: 3–6 m²/liter
Bekämpningsmedel klass 3. Får användas av alla. Reg-nr: 4985.

Pris: 259 kr