CRC Vidhäftande Fett

CRC Vidhäftande Fett

CRC Vidhäftande Fett

CRC super vidhäftande fett Litiumbaserat EP-smörjmedel med mycket goda fästegenskaper. Fästerr bra på metallytor. Tvättas inte bort och motstår fukt och smuts. Har utmärkta antikorrosionsegenskaper. Användningsområden: Batteripoler, friktionspunkter där vattenstänk förekommer.

Pris: 85 kr