Måla fönster

Förarbete
Skrapa bort all löst sittande färg. Slipa nedbrutet virke (gråträ) till friskt trä. Du kan använda värmepistol om du skall avlägsna gammal färg i tjocka skikt. Var försiktig så att inte glaset spricker av värmen.
 
   
Rengöring
Tvätta noga med Adekema Fasad- och mögeltvätt så att ytorna blir rena från smuts, använd gummihandskar. Skölj noga med vatten. Kritande ytor slipas till fast underlag. Skrapa loss löst sittande fönsterkitt.

 
   
Grundning
Kontrollera att träet är torrt. På bart trä stryker du Yunik Grundolja, torka bort det som inte sugs in i träet och grundmåla sen med Yunik Utegrund.  

 
   
Kittning
När ytan är torr, slipa lätt med slippapper, kornstorlek 120, och damma av noga. Fyll sprickor och hål samt komplettera kittfalsen efter borttaget kitt med fönsterkitt och släta till med en fuktad pensel.  

 
   
Måla
Stryk fönstret 2 gånger med Yunik Fönsterfärg eller Yunik Oljefärg i önskad kulör. Målar du fönster med kittfals så stryk färgen c:a 1-2 mm in på glaset. Har du fått för mycket färg på glaset kan du lätt ta bort detta med en fönsterskrapa när färgen torkat.

 

Goda råd när du ska måla
Fönstren utsätts för stora påfrestningar. Det är därför viktigt att de målas på rätt sätt och att de ses över med jämna mellanrum. Fukt som tränger in i träet brukar vara orsaken till att färgen flagnar. Dåligt infästa fönsterbläck, springor mellan fönsterdelarna eller dåliga kittfalsar är typiska fel som måste åtgärdas innan du börjar måla. Skydda dina växter och andra ytor som du inte vill skall stänkas ner. Det är bäst att måla när temperaturen är över 10°C. Det skall inte regna eller vara för hög luftfuktighet. Tänk också på att inte måla i direkt solljus.  

Inköpslista till målning av fönster

 • Färgskrapa
 • Ovalpensel
 • Spröjspensel
 • Fasad- och mögeltvätt
 • Skyddsplast
 • Maskeringstejp
 • Gummihandskar
 • Slippapper
 • Tvättsvamp/Borste
 • Fönsterkitt
 • Grundolja
 • Grundfärg
 • Fönsterfärg/Oljefärg