Om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003 ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om det. Den här webblatsen använder cookies för webbutiken samt för att kunna följa upp besöksstatistik.

Våra statistikloggar är inte personligt identifierbara. Eventuella cookies och IP-adresser sparas av Spånga Järn & Färg endast för att underlätta navigering och inloggning samt att få allmän statistik över trafiken på vår webbplats. Om du inte accepterar användning av cookies kan du stänga av dessa i din webbläsare, delar av webbplatsens funktioner går då inte att nyttja.

Om din webbläsare eller brandvägg är inställd till att neka lagring av cookies kan du istället kontakta oss och göra din beställning via telefon, fax, brev eller e-post.

Alla person- och företagsuppgifter som du lämnar på Spånga Järn & Färgs hemsida kommer endast att användas av Spånga Järn & Färg. Inga uppgifter säljs, hyrs eller lånas ut till annat ändamål. Uppgifterna kommer inte att användas på något sätt som du inte ha lämnat medgivande till.

Mer information om cookies finns på Post- & telestyrelsens hemsida.